top of page

Czy klient odpowiada za wyłudzoną przez oszustów pożyczkę na jego dane?Wyłudzona przez oszustów pożyczka stanowi duży problem dla coraz większej grupy klientów banków. Reklamacje klientów i złożone oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie przynoszą spodziewanych skutków. Mimo podejmowanych przez klientów działań, banki wymagają spłaty pożyczek od ofiar oszustów.

 

Stanowisko banków

 

Banki zwykle uznają, że klient przy użyciu tylko jemu znanych danych (numer rachunku, hasło, kod autoryzacyjny) zawarł umowę pożyczki. Zdaniem banku taki poszkodowany klient dobrowolnie przekazuje wszystkie informacje niezidentyfikowanej osobie, a więc świadomie doprowadza do naruszenia ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa indywidualnych danych uwierzytelniających (art. 42 ustawy o usługach płatniczych). Banki dochodzą do wniosku zatem, że klient dopuścił się rażącego niedbalstwa, wskutek czego dostawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności.

 

Rachunek jako narzędzie wyłudzenia pożyczki

 

W przypadku wyłudzonej pożyczki na dane klienta, jego rachunek bankowy wykorzystany został jako narzędzie wyłudzenia. Przed sądami klienci banków wykazują, że nie złożyli oświadczeń woli o zawarciu umowy i ich umowa jest nieważna.

 

Konsekwencje wyłudzenia pożyczki

 

Jeśli dojdzie do spłaty pożyczki, która wynika z nieważnie zawartej umowy, to klientowi przysługiwać będzie roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia na skutek spełnienia przez klienta na rzecz banku świadczenia nienależnego.

 

Stan prawny na dzień: 15 kwietnia 2024 roku

 

Zdjęcie: freepik.com

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page