top of page

BIP, informacja publiczna i zasady jej uzyskiwania

question-mark-2492009_1280

Prawo dostępu do informacji publicznej zagwarantowane zostało w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Czym jest informacja publiczna?

Z tej regulacji wynika, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej?

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Nie wolno od takiej osoby żądać podania interesu prawnego lub faktycznego.

Co obejmuje prawo dostępu do informacji publicznej?

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje uprawnienie:


  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

  2. wglądu do dokumentów urzędowych;

  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Jaka jest rola Biuletynu Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji publicznej stanowi urzędowy publikator teleinformatyczny w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Jak wygląda udostępnianie informacji publicznej w praktyce?

Podmiot, do którego osoba zgłosiła się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ma 14 dni na udostępnienie tej żądanej informacji.

Wyjątkowo informacja ta może zostać udostępniona w terminie późniejszym, ale organ powinien poinformować o przyczynie i terminie udostępnienia. Nie powinno to następić później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy określić zakres żądanej informacji publicznej oraz sposób jej udostępnienia.

W razie odmowy udostępnienia informacji publicznej wydawana jest decyzja od której można się odwołać w terminie 14 dni.

Warto zapamiętać:

  1. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.

  2. Informacja publiczna udostępniana jest w terminie 14 dni.

  3. Na odmowę udstępnienia informacji publicznej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni.

Stan na dzień: 17 maja 2019 roku

Foto: pixabay.com

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page