EPOQUE 

Przełomowe podejście do prawa

 

Tradycja i innowacyjność

blank-1868502_1280.jpg.png

IUS

ET

TECHNOLOGIAE

Zdjęcie_nr_1.jpg

Judyta Kasperkiewicz

Adwokat, mediator

Jestem adwokatem od 2015 roku. Ukończyłam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po zdanym egzaminie adwokackim, wyjechałam za granicę. Pracowałam w zagranicznych kancelariach prawnych. Po powrocie do Polski w 2017 roku założyłam EPOQUE Kancelarię Adwokacką. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług prawnych oraz własne zainteresowania prowadzę głównie sprawy karne, sprawy z zakresu nowych technologii i własności intelektualnej (cyberprawo), prawa ochrony konsumentów oraz te dotyczące obsługi przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność kreatywną i innowacyjną. 

Jestem również mediatorem. Prowadzę szkolenia oraz występuję na konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzę blogi prawne Cyberlaw by Judyta i Angielskie Prawo dla Polaków. 

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowe skupiają się na tematyce związanej z cyberprzestępczością.

 
 
 

OBSZARY PRAKTYKI 

PRAWO KARNE

Pospolita przestępczość

Przestępczość białych kołnierzyków

Cyberprzestępczość

NOWE TECHNOLOGIE

Usługi płatnicze i FinTech

Kryptowaluty i Blockchain

Cyberbezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja i robotyka

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawo autorskie

Znaki towarowe

Wzory przemysłowe

Nieuczciwa konkurencja

Dane osobowe

POZOSTAŁE

Prawa człowieka

Prawo międzynarodowe

Prawo cudzoziemców

Prawo Polonii

Prawo antydyskryminacyjne

Mediacje i negocjacje

Szkolenia

Freelancer

PORADY PRAWNE ONLINE

@Judyta Kasperkiewicz

Umów poradę prawną na telefon

Rozmowa telefoniczna

30 minut - 1,5 godziny

Jeśli masz krótkie pytanie prawne lub potrzebujesz wstępnej porady prawnej i preferujesz rozmowę przez telefon, to ta opcja udzielania porad prawnych będzie dla najlepsza. 

Umów rozmowę telefoniczną

Umów rozmowę online 

Rozmowa online (Skype, Teams etc.)

30 minut - 1,5 godzin

Jeśli masz krótkie pytanie prawne lub potrzebujesz wstępnej porady prawnej i preferujesz formę wideorozmowy, to ta opcja będzie najlepsza. 

Umów rozmowę online

Zamów poradę prawną na pocztę

e-mail

Porada prawna na e-maila

do 1500 znaków ze spacjami

Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na Twoje pytania prawne i preferujesz formę pisemną komunikacji, to ta opcja udzielania porad prawnych będzie dla Ciebie najlepsza. 

Zamów poradę

Sąd

PRAWO KARNE

Od ponad 10 lat zawodowo i naukowo zajmuję się prawem karnym, w szczególności w obszarze cyberprzestępczości. Tematem mojej pracy magisterskiej było „Tymczasowe aresztowanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i polskiego prawa karnego procesowego”. Następnie prowadziłam badania naukowe związane z cyberprzestępczością. Przygotowuję rozprawę doktorską o temacie: „Modus operandi sprawców oszustw finansowych popełnianych w cyberprzestrzeni”. W lipcu 2019 roku wzięłam udział we współorganizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką projekcie NETPRALAT skierowanym do obrońców w sprawach karnych z krajów europejskich, który odbył się w Barcelonie. 

Występuję jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych dotyczących:

 • Przestępczości pospolitej

 • Przestępczości białych kołnierzyków (prawo karne gospodarcze, skarbowe)

 • Cyberprzestępczości

 • Ochrony praw człowieka, w tym postępowań lustracyjnych 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych w obszarze prawa karnego:

- Phishing zmora naszych czasów. Nie daj się nabrać, Cyber Women Community, online 2020. 

- Anonimowa sieć TOR i problemy z perspektywy prawa. Propozycje rozwiązań prawnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current and Emerging Challanges in Cybercrime and Cyberterrorism”, Haga 2016. 

Przestępstwa zaliczkowe w ujęciu kryminalistycznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania – aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe”, Rzeszów 2011. 

NOWE TECHNOLOGIE 

W obszarze moich zainteresowań oprócz prawa pozostają nowe technologie i ich rozwój. Prowadzę blog prawny „Cyberlaw by Judyta”. W 2018 roku wzięłam udział w po raz pierwszy organizowanym konkursie dla prawników i informatyków Global Legal Hackathon. Wraz z zespołem otrzymaliśmy wyróżnienie i w nagrodę wzięliśmy udział w programie mentoringowym wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. W roku akademickim 2020/2021 uczęszczam na studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki.  Współpracuję z Cyber Women Community oraz biorę udział w różnych projektach technologicznych. 

 

Zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

 • Usług płatniczych

 • Kryptowalut i Blockchain

 • Cyberbezpieczeństwa

 • Gier komputerowych

 • Obszaru na styku prawa i nowych technologii 

 • Umów i opiniowania w zakresie projektów IT

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych:

 

- Wykorzystanie anonimowych elektronicznych instrumentów płatniczych w piramidach finansowych i innych oszustwach na rynku finansowym. Wybrane przykłady, Konferencja Naukowa „Przestępczość Teleinformatyczna XXI, Gdynia 2018. 

- Blockchain jako nowe pole działań cyberprzestępców, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego” Szczytno 2017. 

- Cyberoszustwo na rynku kryptowalut – upadki giełd kryptowalut w ujęciu prawnym, Konferencja Naukowa Cyberspace 19, Brno 2019.  

- Problematyka algorytmów w sektorze bankowym i finansowym – blokada rachunku bankowego STIR, Konferencja Naukowa „Prawo w dobie cyfryzacji”, Toruń 2019.  

- Zautomatyzowane drony i samochody w ujęciu prawnym. Zagrożenie cyberprzestępczością. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Wrocław 2018

Konsola
Akcesoria techniczne

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizacją w obszarze prawa nowych technologii łączę ze specjalizacją w obszarze prawa własności intelektualnej. W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2019 roku ukończyłam kurs CopyrightX na Harvard Law School w zakresie prawa autorskiego. Ukończyłam również Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO, Geneva 2016). Prowadziłam szkolenia i warsztaty dla naukowców kierunków ścisłych w obszarze prawa własności intelektualnej na Politechnice Warszawskiej. Występuję jako pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, gdzie rejestruję dla moich klientów znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz dbam o ich ochronę. Brałam udział w międzynarodowych projektach w obszarze prawa mody i prawa dóbr luksusowych, podczas gdy pracowałam w Hiszpanii. Współpracuję z Legal Marque z siedzibą w Genewie, Szwajcaria. 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji w obszarze prawa własności intelektualnej: 

 

- Spory dotyczące domen internetowych – sądownictwo polubowne, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Olsztyn 2017. 

- Ochrona własności intelektualnej. Przedsiębiorstw przed cyberatakami na przykładzie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Palestra, Pismo Adwokatury, 1-2/2017

- Fashion design protection in European Union unregistered community design, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017.

- Mariah Carey vs. Technical problems: Live Music Performance Agreement, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017. 

- Procedura Notice and Takedown a bezprawne udostępnianie plików multimedialnych, Odpowiedzialność hostingodawcy, Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, Kraków, 2016. 

 

W obszarze prawa własności intelektualnej zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

- rejestracji i ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych 

- prowadzenia działalności e-commerce 

- prawa autorskiego (umowy, licencje, plagiat, dozwolony użytek)

- hejtu internetowego - przestępstwo zniewagi i zniesławienia

- ochrona danych osobowych

- prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji 

- inne 

POZOSTAŁE

Pomoc prawna dla Polonii​ w zakresie prawa polskiego i prawa międzynarodowego prywatnego 

Pomoc prawa dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową​

Pomoc prawna w zakresie prawa antydyskryminacyjnego

Mediacje i negocjacje

Prelekcje i warsztaty 

 

Wsparcie dla projektów naukowych i publikacji 

 

Inne

Zrzut ekranu 2021-01-10 o 11.57.27-kopia

POMOC PRAWNA
PRO BONO

PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Pomoc prawna pro bono (bezpłatna) świadczona jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy uzasadnia to charakter sprawy, w tym przede wszystkim pojawienie się problemu dyskryminacji  ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, pogląd polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną (LBGT+), stan cywilny oraz rodzinny. 

Jeśli uważacie Państwo, że wasza sprawa kwalifikuje się do udzielenia pomocy prawnej pro bono, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego i opisania krótko problemu.

Jednocześnie zastrzegam, że odpowiadam tylko na te zapytanie, co do których uznam, że uzasadnionym będzie udzielenie porady prawnej pro bono. 

W ten sposób wspomogłam już m.in. ofiary przemocy domowej, uchodźców, osoby niepełnosprawne

i ze środowiska LGBT+ oraz dyskryminowanych ze względu na poglądy polityczne. 

Współpraca oraz klienci

KONTAKT 

Dziękuję za wizytę na mojej stronie. Zapraszam do kontaktu

i umówienia się na spotkanie.

W sprawach pilnych (np. zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie) kontakt telefoniczny możliwy poza godzinami pracy Kancelarii. 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Sobota 11:00 - 13:00 

Dane do płatności:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Bank Pekao O/Krosno 

Nr rachunku: 85 1240 2311 1111 0010 7428 2659

IBAN: PKOP PL PW

NIP: 687-181-76-93

REGON: 367715140

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 10

38-400 Krosno 

+48 507 205 077

FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest EPOQUE Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krośnie, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno.

 • Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

BLOG | EPOQUE KANCELARIA ADWOKACKA | POLSKA

+48 507 205 077

©2021 by EPOQUE Kancelaria Adwokacka. Stworzone przy pomocy Wix.com