top of page
Kancelaria: Witaj

EPOQUE 

Przełomowe podejście do prawa

 

Tradycja i innowacyjność

blank-1868502_1280.jpg.png

IUS

ET

TECHNOLOGIAE

Zdjęcie_nr_1.jpg

Judyta Kasperkiewicz

 • Adwokat (Nr wpisu RZE/Adw/912)

 • Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 • Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego

 

 • Pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

O mnie 

Jestem adwokatem od 2015 roku. Ukończyłam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po zdanym egzaminie adwokackim, wyjechałam za granicę, gdzie pracowałam w zagranicznych kancelariach prawnych. Po powrocie do Polski w 2017 roku założyłam EPOQUE Kancelarię Adwokacką. 

 

Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i na kierunku Cyberbezpieczeństwo w Polskiej Akademii Nauk. Jestem członkiem Komisji ds. Informatyzacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.  Stale doskonalę umiejętności IT. 

Ze względu na zainteresowania zajmuję się głównie sprawami z obszaru prawa karnego, prawa nowych technologii i prawa ochrony własności intelektualnej (cyberprawo) oraz sprawami dotyczącymi obsługi prawnej przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność kreatywną lub innowacyjną. 

Jestem również mediatorem. Prowadzę szkolenia oraz występuję na konferencjach oraz seminariach naukowych w Polsce i za granicą.

 

Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzę blogi prawne Cyberlaw by Judyta i Angielskie Prawo dla Polaków. 

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowe skupiają się na tematyce związanej z walką z cyberprzestępczością. 

Kancelaria: Informacje
Kancelaria: Praktyka

Obszary praktyki  

PRAWO KARNE

 • Pospolita przestępczość

 • Cyberprzestępczość

 • Przestępstwa karno-skarbowe

 • Prawo karne międzynarodowe

 • Postępowania przed  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

 • Postępowania lustracyjne

 • Postępowania dyscyplinarne

NOWE TECHNOLOGIE 
I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Cyberbezpieczeństwo

 • Sztuczna inteligencja oraz robotyka

 • Prawo autorskie

 • Znaki towarowe

 • Wzory przemysłowe

 • Nieuczciwa konkurencja

 • Dane osobowe

FINTECH &
COMPLIANCE 

 • Usługi płatnicze

 • Kryptowaluty & Blockchain

 • Instytucje płatnicze (KNF)

 • Doradztwo prawne

 • Rejestracja spółek

 • Przekształcenia spółek

 • Prawo umów

 • Prawo inwestycyjne

POZOSTAŁE

 • Prawa człowieka

 • Prawo międzynarodowe

 • Prawo migracyjne i uchodźcze

 • Prawo dla Polonii 

 • Mediacje i negocjacje

 • Szkolenia i prelekcje

 • Projekty naukowe

Porady online
Freelancer

ZDALNE KONSULTACJE PRAWNE

Porada prawna w 3 krokach 

(pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji np. ZOOM/MS Teams); 
 
    I. Zapytanie o poradę prawną z opisem problemu:  
      - judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl lub poprzez formularz             kontaktowy.  ​
   II. Uzgodnienie warunków i opłacenie porady prawnej. 
  III. Porada prawna zostanie udzielona w uzgodnionym wcześniej            terminie i formie.  

Istnieje również możliwość zwrócenia się z zapytaniem za pośrednictwem bezpiecznych połączeń szyfrowanych. Klucz publiczny:
https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x879788BEF9DD9212

 

Doświadczenie zawodowe

Sąd

PRAWO KARNE

Od ponad 10 lat zawodowo i naukowo zajmuję się prawem karnym, w szczególności w obszarze cyberprzestępczości. Tematem mojej pracy magisterskiej było „Tymczasowe aresztowanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i polskiego prawa karnego procesowego”. Następnie prowadziłam badania naukowe związane z cyberprzestępczością. Przygotowuję rozprawę doktorską o temacie: „Modus operandi sprawców oszustw finansowych popełnianych w cyberprzestrzeni”. W lipcu 2019 roku wzięłam udział we współorganizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką projekcie NETPRALAT skierowanym do obrońców w sprawach karnych z krajów europejskich, który odbył się w Barcelonie. 

Występuję jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych dotyczących:

 • Przestępczości pospolitej

 • Przestępczości białych kołnierzyków (prawo karne gospodarcze, skarbowe)

 • Cyberprzestępczości

 • Ochrony praw człowieka, w tym postępowań lustracyjnych 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych w obszarze prawa karnego:

- Phishing zmora naszych czasów. Nie daj się nabrać, Cyber Women Community, online 2020. 

- Anonimowa sieć TOR i problemy z perspektywy prawa. Propozycje rozwiązań prawnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current and Emerging Challanges in Cybercrime and Cyberterrorism”, Haga 2016. 

Przestępstwa zaliczkowe w ujęciu kryminalistycznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania – aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe”, Rzeszów 2011. 

NOWE TECHNOLOGIE 

W obszarze moich zainteresowań oprócz prawa pozostają nowe technologie i ich rozwój. Prowadzę blog prawny „Cyberlaw by Judyta”. W 2018 roku wzięłam udział w po raz pierwszy organizowanym konkursie dla prawników i informatyków Global Legal Hackathon. Wraz z zespołem otrzymaliśmy wyróżnienie i w nagrodę wzięliśmy udział w programie mentoringowym wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. W roku akademickim 2020/2021 uczęszczam na studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki.  Współpracuję z Cyber Women Community oraz biorę udział w różnych projektach technologicznych. 

 

Zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

 • Usług płatniczych

 • Kryptowalut i Blockchain

 • Cyberbezpieczeństwa

 • Gier komputerowych

 • Obszaru na styku prawa i nowych technologii 

 • Umów i opiniowania w zakresie projektów IT

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych:

 

- Wykorzystanie anonimowych elektronicznych instrumentów płatniczych w piramidach finansowych i innych oszustwach na rynku finansowym. Wybrane przykłady, Konferencja Naukowa „Przestępczość Teleinformatyczna XXI, Gdynia 2018. 

- Blockchain jako nowe pole działań cyberprzestępców, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego” Szczytno 2017. 

- Cyberoszustwo na rynku kryptowalut – upadki giełd kryptowalut w ujęciu prawnym, Konferencja Naukowa Cyberspace 19, Brno 2019.  

- Problematyka algorytmów w sektorze bankowym i finansowym – blokada rachunku bankowego STIR, Konferencja Naukowa „Prawo w dobie cyfryzacji”, Toruń 2019.  

- Zautomatyzowane drony i samochody w ujęciu prawnym. Zagrożenie cyberprzestępczością. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Wrocław 2018

Konsola
Akcesoria techniczne

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizacją w obszarze prawa nowych technologii łączę ze specjalizacją w obszarze prawa własności intelektualnej. W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2019 roku ukończyłam kurs CopyrightX na Harvard Law School w zakresie prawa autorskiego. Ukończyłam również Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO, Geneva 2016). Prowadziłam szkolenia i warsztaty dla naukowców kierunków ścisłych w obszarze prawa własności intelektualnej na Politechnice Warszawskiej. Występuję jako pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, gdzie rejestruję dla moich klientów znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz dbam o ich ochronę. Brałam udział w międzynarodowych projektach w obszarze prawa mody i prawa dóbr luksusowych, podczas gdy pracowałam w Hiszpanii. Współpracuję z Legal Marque z siedzibą w Genewie, Szwajcaria. 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji w obszarze prawa własności intelektualnej: 

 

- Spory dotyczące domen internetowych – sądownictwo polubowne, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Olsztyn 2017. 

- Ochrona własności intelektualnej. Przedsiębiorstw przed cyberatakami na przykładzie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Palestra, Pismo Adwokatury, 1-2/2017

- Fashion design protection in European Union unregistered community design, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017.

- Mariah Carey vs. Technical problems: Live Music Performance Agreement, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017. 

- Procedura Notice and Takedown a bezprawne udostępnianie plików multimedialnych, Odpowiedzialność hostingodawcy, Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, Kraków, 2016. 

 

W obszarze prawa własności intelektualnej zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

- rejestracji i ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych 

- prowadzenia działalności e-commerce 

- prawa autorskiego (umowy, licencje, plagiat, dozwolony użytek)

- hejtu internetowego - przestępstwo zniewagi i zniesławienia

- ochrona danych osobowych

- prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji 

- inne 

POZOSTAŁE

Pomoc prawna dla Polonii​ w zakresie prawa polskiego i prawa międzynarodowego prywatnego 

Pomoc prawa dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową​

Pomoc prawna w zakresie prawa antydyskryminacyjnego

Mediacje i negocjacje

Prelekcje i warsztaty 

 

Wsparcie dla projektów naukowych i publikacji 

 

Inne

Zrzut ekranu 2021-01-10 o 11.57.27-kopia

Pozostała aktywność

EPOQUE Kancelaria Adwokacka

EPOQUE Kancelaria Adwokacka

Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Wystąpienia, szkolenia i prelekcje

Wystąpienia, szkolenia i prelekcje

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

Cyberlaw by Judyta, blog prawny

Cyberlaw by Judyta, blog prawny

Udział w projektach edukacyjnych

Udział w projektach edukacyjnych

Wystąpienia dla ekspertów IT

Wystąpienia dla ekspertów IT

Wystąpienia podczas debat

Wystąpienia podczas debat

Angielskie prawo dla Polaków, blog prawny

Angielskie prawo dla Polaków, blog prawny

Publikacje w czasopismach

Publikacje w czasopismach

Wywiad o pracy cyberprawniczki

Wywiad o pracy cyberprawniczki

Współpraca oraz klienci

logo.png
Zrzut ekranu 2020-04-2 o 10.20.32.png
Zrzut ekranu 2020-04-2 o 10.25.42.png
25396184_138243470171713_622443064985902
Kontakt 

Dziękujemy za wizytę na stronie.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację.

W sprawach pilnych (np. zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie) kontakt telefoniczny możliwy poza godzinami pracy Kancelarii. 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Sobota 11:00 - 13:00 

Dane do płatności:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Bank Pekao O/Krosno 

Nr rachunku: 85 1240 2311 1111 0010 7428 2659

IBAN: PKOP PL PW

NIP: 687-181-76-93

REGON: 367715140

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 10

38-400 Krosno 

+48 507 205 077

 • googlePlaces
 • facebook
 • linkedin
Judyta_Kasperkiewicz-3.png

Preferuję kontakt poprzez adres e-mail, sms lub formularz kontaktowy. 

Formularz kontaktowy

Dziękuję za wiadomość. 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest EPOQUE Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krośnie, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno.

 • Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Blog prawny | EPOQUE Kancelaria Adwokacka

bottom of page