EPOQUE 

Przełomowe podejście do prawa

 

Tradycja i innowacyjność

Projekt bez tytułu-kopia 2.png
Zdjęcie_nr_1.jpg

O MNIE

Judyta Kasperkiewicz

Adwokat, mediator

Jestem adwokatem od 2015 roku. Ukończyłam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po zdanym egzaminie adwokackim, wyjechałam za granicę. Pracowałam w zagranicznych kancelariach prawnych. Po powrocie do Polski w 2017 roku założyłam EPOQUE Kancelarię Adwokacką. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług prawnych oraz własne zainteresowania prowadzę głównie sprawy karne, sprawy z zakresu nowych technologii i własności intelektualnej (cyberprawo), prawa ochrony konsumentów oraz te dotyczące obsługi przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność kreatywną i innowacyjną. 

Jestem również mediatorem. Prowadzę szkolenia oraz występuję na konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzę blogi prawne Cyberlaw by Judyta i Angielskie Prawo dla Polaków. 

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowe skupiają się na tematyce związanej z cyberprzestępczością.

 
 
 

OBSZARY PRAKTYKI 

PRAWO KARNE

Pospolita przestępczość

Przestępczość białych kołnierzyków

Cyberprzestępczość

NOWE TECHNOLOGIE

Usługi płatnicze i FinTech

Kryptowaluty i Blockchain

Cyberbezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja i robotyka

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawo autorskie

Znaki towarowe

Wzory przemysłowe

Nieuczciwa konkurencja

Dane osobowe

POZOSTAŁE

Prawo międzynarodowe

Prawo cudzoziemców

Prawo Polonii

Prawa człowieka

Prawo antydyskryminacyjne

Mediacje i negocjacje

Szkolenia

Freelancer

PORADY PRAWNE ONLINE

@Judyta Kasperkiewicz

Umów poradę prawną na telefon

Rozmowa telefoniczna

30 minut - 1,5 godziny

Jeśli masz krótkie pytanie prawne lub potrzebujesz wstępnej porady prawnej i preferujesz rozmowę przez telefon, to ta opcja udzielania porad prawnych będzie dla najlepsza. 

Umów rozmowę telefoniczną

Umów rozmowę online 

Rozmowa online (Skype, Teams etc.)

30 minut - 1,5 godzin

Jeśli masz krótkie pytanie prawne lub potrzebujesz wstępnej porady prawnej i preferujesz formę wideorozmowy, to ta opcja będzie najlepsza. 

Umów rozmowę online

Zamów poradę prawną na pocztę

e-mail

Porada prawna na e-maila

do 1500 znaków ze spacjami

Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na Twoje pytania prawne i preferujesz formę pisemną komunikacji, to ta opcja udzielania porad prawnych będzie dla Ciebie najlepsza. 

Zamów poradę

Sąd

PRAWO KARNE

Od ponad 10 lat zawodowo i naukowo zajmuję się prawem karnym, w szczególności w obszarze cyberprzestępczości. Tematem mojej pracy magisterskiej było „Tymczasowe aresztowanie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i polskiego prawa karnego procesowego”. Następnie prowadziłam badania naukowe związane z cyberprzestępczością. Przygotowuję rozprawę doktorską o temacie: „Modus operandi sprawców oszustw finansowych popełnianych w cyberprzestrzeni”. W lipcu 2019 roku wzięłam udział we współorganizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką projekcie NETPRALAT skierowanym do obrońców w sprawach karnych z krajów europejskich, który odbył się w Barcelonie. 

Występuję jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych dotyczących:

 • Przestępczości pospolitej

 • Przestępczości białych kołnierzyków (prawo karne gospodarcze, skarbowe)

 • Cyberprzestępczości

 • Ochrony praw człowieka, w tym postępowań lustracyjnych 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych w obszarze prawa karnego:

- Phishing zmora naszych czasów. Nie daj się nabrać, Cyber Women Community, online 2020. 

- Anonimowa sieć TOR i problemy z perspektywy prawa. Propozycje rozwiązań prawnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Current and Emerging Challanges in Cybercrime and Cyberterrorism”, Haga 2016. 

Przestępstwa zaliczkowe w ujęciu kryminalistycznym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania – aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe”, Rzeszów 2011. 

NOWE TECHNOLOGIE 

W obszarze moich zainteresowań oprócz prawa pozostają nowe technologie i ich rozwój. Prowadzę blog prawny „Cyberlaw by Judyta”. W 2018 roku wzięłam udział w po raz pierwszy organizowanym konkursie dla prawników i informatyków Global Legal Hackathon. Wraz z zespołem otrzymaliśmy wyróżnienie i w nagrodę wzięliśmy udział w programie mentoringowym wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. W roku akademickim 2020/2021 uczęszczam na studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo” w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki.  Współpracuję z Cyber Women Community oraz biorę udział w różnych projektach technologicznych. 

 

Zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

 • Usług płatniczych

 • Kryptowalut i Blockchain

 • Cyberbezpieczeństwa

 • Gier komputerowych

 • Obszaru na styku prawa i nowych technologii 

 • Umów i opiniowania w zakresie projektów IT

Przykłady moich wystąpień i publikacji naukowych:

 

- Wykorzystanie anonimowych elektronicznych instrumentów płatniczych w piramidach finansowych i innych oszustwach na rynku finansowym. Wybrane przykłady, Konferencja Naukowa „Przestępczość Teleinformatyczna XXI, Gdynia 2018. 

- Blockchain jako nowe pole działań cyberprzestępców, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego” Szczytno 2017. 

- Cyberoszustwo na rynku kryptowalut – upadki giełd kryptowalut w ujęciu prawnym, Konferencja Naukowa Cyberspace 19, Brno 2019.  

- Problematyka algorytmów w sektorze bankowym i finansowym – blokada rachunku bankowego STIR, Konferencja Naukowa „Prawo w dobie cyfryzacji”, Toruń 2019.  

- Zautomatyzowane drony i samochody w ujęciu prawnym. Zagrożenie cyberprzestępczością. Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Wrocław 2018

Konsola
Akcesoria techniczne

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Specjalizacją w obszarze prawa nowych technologii łączę ze specjalizacją w obszarze prawa własności intelektualnej. W 2019 roku ukończyłam studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2019 roku ukończyłam kurs CopyrightX na Harvard Law School w zakresie prawa autorskiego. Ukończyłam również Letnią Szkołę Prawa Własności Intelektualnej w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO, Geneva 2016). Prowadziłam szkolenia i warsztaty dla naukowców kierunków ścisłych w obszarze prawa własności intelektualnej na Politechnice Warszawskiej. Występuję jako pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, gdzie rejestruję dla moich klientów znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz dbam o ich ochronę. Brałam udział w międzynarodowych projektach w obszarze prawa mody i prawa dóbr luksusowych, podczas gdy pracowałam w Hiszpanii. Współpracuję z Legal Marque z siedzibą w Genewie, Szwajcaria. 

 

Przykłady moich wystąpień i publikacji w obszarze prawa własności intelektualnej: 

 

- Spory dotyczące domen internetowych – sądownictwo polubowne, Konferencja Naukowa „Prawo a nowoczesne technologie i rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Olsztyn 2017. 

- Ochrona własności intelektualnej. Przedsiębiorstw przed cyberatakami na przykładzie rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Palestra, Pismo Adwokatury, 1-2/2017

- Fashion design protection in European Union unregistered community design, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017.

- Mariah Carey vs. Technical problems: Live Music Performance Agreement, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2017. 

- Procedura Notice and Takedown a bezprawne udostępnianie plików multimedialnych, Odpowiedzialność hostingodawcy, Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, Kraków, 2016. 

 

W obszarze prawa własności intelektualnej zajmuję się sprawami dotyczącymi m.in.:

- rejestracji i ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych 

- prowadzenia działalności e-commerce 

- prawa autorskiego (umowy, licencje, plagiat, dozwolony użytek)

- hejtu internetowego - przestępstwo zniewagi i zniesławienia

- ochrona danych osobowych

- prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji 

- inne 

POZOSTAŁE

Pomoc prawna dla Polonii​ w zakresie prawa polskiego i prawa międzynarodowego prywatnego 

Pomoc prawa dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową

Pomoc prawna w zakresie prawa antydyskryminacyjnego

Mediacje i negocjacje

Prelekcje i warsztaty 

 

Wsparcie dla projektów naukowych i publikacji 

 

Inne

Zrzut ekranu 2021-01-10 o 11.57.27-kopia

OPINIE, WYWIADY, NAGRANIA 

AKTUALNOŚCI 

POMOC PRAWNA
PRO BONO

PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Pomoc prawna pro bono (bezpłatna) świadczona jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy uzasadnia to charakter sprawy, w tym przede wszystkim pojawienie się problemu dyskryminacji  ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, pogląd polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną (LBGT+), stan cywilny oraz rodzinny. 

Jeśli uważacie Państwo, że wasza sprawa kwalifikuje się do udzielenia pomocy prawnej pro bono, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego i opisania krótko problemu.

Jednocześnie zastrzegam, że odpowiadam tylko na te zapytanie, co do których uznam, że uzasadnionym będzie udzielenie porady prawnej pro bono. 

W ten sposób wspomogłam już m.in. ofiary przemocy domowej, uchodźców, osoby niepełnosprawne

i ze środowiska LGBT oraz dyskryminowanych ze względu na poglądy polityczne. 

Współpraca oraz klienci

Publikacje naukowe i wystąpienia publiczne

Wybrane przykłady:

Debata z młodzieżą o cyberbezpieczeństwie

4 października 2019 roku

Debata społeczna pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, skierowana była do młodzieży i kadry pedagogicznej szkół powiatu bieszczadzkiego. Gospodarzem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych.

LEX: SPEED. Nielegalne wyścigi samochodowe – skutki prawne i zagrożenia karne

Magazyn Adwokat, Gazeta Wyborcza, 17 września 2018

Problemy współczesnej kryminalistyki

2015; XIX

Zakup kontrolowany metodą walki z anonimową siecią TOR

Spotkanie online z moim udziałem - Phishing. Zmora naszych czasów Nie daj się nabrać!

29 września 2020 roku

Praca zdalna Kancelarii w czasach pandemii COVID-19

14 marca 2020 roku

Otwarta prezentacja: Europa gotowa na cyfrowe wyzwanie

20 lutego 2020 roku

Adwokacki Sztab 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 roku

KONTAKT 

Dziękuję za wizytę na mojej stronie. Zapraszam do kontaktu

i umówienia się na spotkanie.

W sprawach pilnych (np. zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie) kontakt telefoniczny możliwy poza godzinami pracy Kancelarii. 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Sobota 11:00 - 13:00 

Dane do płatności:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Bank Pekao O/Krosno 

Nr rachunku: 85 1240 2311 1111 0010 7428 2659

IBAN: PKOP PL PW

NIP: 687-181-76-93

REGON: 367715140

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 10

38-400 Krosno 

+48 507 205 077

FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest EPOQUE Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krośnie, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno.

 • Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

BLOG | EPOQUE KANCELARIA ADWOKACKA | POLSKA

+48 507 205 077

©2021 by EPOQUE Kancelaria Adwokacka. Stworzone przy pomocy Wix.com