PRZEŁOMOWE PODEJŚCIE

DO PRAWA

Tradycja i innowacyjność 

 
 
Zdjęcie_nr_1.jpg

Judyta Kasperkiewicz

Adwokat, mediator

Jestem adwokatem od 2015 roku. Ukończyłam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po zdanym egzaminie adwokackim, wyjechałam za granicę. Pracowałam w zagranicznych kancelariach prawnych. Po powrocie do Polski w 2017 roku założyłam EPOQUE Kancelarię Adwokacką. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług prawnych oraz własne zainteresowania prowadzę głównie sprawy karne, sprawy z zakresu nowych technologii i własności intelektualnej (cyberprawo), prawa ochrony konsumentów oraz te dotyczące obsługi przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność kreatywną i innowacyjną. 

Jestem również mediatorem. Prowadzę szkolenia oraz występuję na konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzę blogi prawne Cyberlaw by Judyta i Angielskie Prawo dla Polaków. 

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowe skupiają się na tematyce związanej z cyberprzestępczością.

OBSZARY PRAKTYKI

PRAWO KARNE

Cyberprzestępczość 

NOWE TECHNOLOGIE

Projekty IT, RODO, Cyberbezpieczeństwo

PRAWO DLA BIZNESU

Obsługa spółek

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawo autorskie, ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych

PRAWO CUDZOZIEMCÓW

I PRAWO DLA POLONII

Wsparcie prawne dla cudzoziemców i Polonii

POZOSTAŁE

Mediacje i szkolenia

Sąd

PRAWO KARNE

Porada prawna i reprezentacja przed sądem w sprawie wykroczeniowej

Porada prawna i reprezentacja przed sądem w sprawie karnej

Porada prawna i reprezentacja przed sądem w sprawach białych kołnierzyków (sprawy karne gospodarcze)

 Porada prawna i reprezentacja przed sądem w sprawach nieletnich

 

Porada prawna i reprezentacja w sprawach naruszających prawa człowieka

 

Inne 

 

NOWE TECHNOLOGIE (CYBERPRAWO)

Porada prawna dotycząca prawa internetowego 

Utworzenie Regulaminu sklepu internetowego lub aplikacji mobilnej

Utworzenie Regulaminu akcji marketingowych i konkursów w Internecie

 

Sporządzenie i opiniowanie umów IT dla deweloperów oprogramowania oraz inwestorów 

 

Analiza prawna planowanych przedsięwzięć informatycznych

 

Audyt prawny zgodności ze standardami i regulacjami sektorowymi IT 

 

Obsługa prawna sporów dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT 

 

Bieżąca kompleksowa obsługa prawna firm IT (prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, prawo IT, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwa) 

 

Inne 

spotkanie biznesowe
Image by Diego PH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Porada prawna dotycząca wzorów przemysłowych i ich rejestracja

Porada dotycząca rejestracji znaku towarowego i jego rejestracja

Porada prawna dotycząca prawa autorskiego (plagiaty, dozwolony użytek)

Porada prawna dla programistów i specjalistów IT

Porada prawna dla fotografów

Ochrona dóbr osobistych - zadośćuczynienia i odszkodowania

Inne

PRAWO DLA BIZNESU

Pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności 

Kompleksowa pomoc przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, w tym założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez system S24

Wypełnienie wniosku do KRS

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy

Sporządzenie lub sprawdzenie umowy handlowej

 

Stała obsługa prawna  

 

Inne

spotkanie biznesowe
contract.jpg

PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW

Porady prawne i reprezentacja przed sądem w sprawach o tzw. kredyty frankowe

Porada prawna i reprezentacja przed sądem upadłościowym w sprawie upadłości konsumenckiej 

Porada prawna i sporządzanie pism w sprawach wynikających z zawartych przez Klientów umów na odległość

Ocenę zasadności ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji;

Sprawdzanie treści umów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych 

Inne 

EPOQUE%20KANCELARIA%20ADWOKACKA_edited.j

PORADY PRAWNE ONLINE

Aktualności

Najnowsze informacje i wydarzenia

POMOC PRAWNA
PRO BONO

PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Pomoc prawna pro bono (bezpłatna) świadczona jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy uzasadnia to charakter sprawy, w tym przede wszystkim pojawienie się problemu dyskryminacji  ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, pogląd polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną (LBGT+), stan cywilny oraz rodzinny. 

Jeśli uważacie Państwo, że wasza sprawa kwalifikuje się do udzielenia pomocy prawnej pro bono, zapraszam do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego i opisania krótko problemu.

Jednocześnie zastrzegam, że odpowiadam tylko na te zapytanie, co do których uznam, że uzasadnionym będzie udzielenie porady prawnej pro bono. 

W ten sposób wspomogłam już m.in. ofiary przemocy domowej, uchodźców, osoby niepełnosprawne

i ze środowiska LGBT oraz dyskryminowanych ze względu na poglądy polityczne. 

PRAWO DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW

Pomoc prawna i reprezentacja przed polskimi sądami dla Polaków mieszkających poza granicami kraju 

Porady prawne i reprezentacja cudzoziemców przed sądami i innymi instytucjami publicznymi

Pomoc prawna i reprezentacja cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową 

Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa międzynarodowego prywatnego 

Inne 

dreamstime_l_74609939.jpg
books-2463779_1280.jpg

POZOSTAŁE USŁUGI

Mediacje i mediacje online

Negocjacje

 

Szkolenia

Warsztaty

Wsparcie dla projektów naukowych

Publikacje 

Inne 

Współpraca oraz klienci

Publikacje naukowe i wystąpienia publiczne

Wybrane przykłady:

Debata z młodzieżą o cyberbezpieczeństwie

4 października 2019 roku

Debata społeczna pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, skierowana była do młodzieży i kadry pedagogicznej szkół powiatu bieszczadzkiego. Gospodarzem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych.

LEX: SPEED. Nielegalne wyścigi samochodowe – skutki prawne i zagrożenia karne

Magazyn Adwokat, Gazeta Wyborcza, 17 września 2018

Problemy współczesnej kryminalistyki

2015; XIX

Zakup kontrolowany metodą walki z anonimową siecią TOR

Spotkanie online z moim udziałem - Phishing. Zmora naszych czasów Nie daj się nabrać!

29 września 2020 roku

Praca zdalna Kancelarii w czasach pandemii COVID-19

14 marca 2020 roku

Otwarta prezentacja: Europa gotowa na cyfrowe wyzwanie

20 lutego 2020 roku

Adwokacki Sztab 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 roku

BLOG | EPOQUE KANCELARIA ADWOKACKA | POLSKA

KONTAKT 

Dziękuję za wizytę na mojej stronie. Zapraszam do kontaktu

i umówienia się na spotkanie.

W sprawach pilnych (np. zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie) kontakt telefoniczny możliwy poza godzinami pracy Kancelarii. 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Sobota 11:00 - 13:00 

Dane do płatności:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka Adwokat Judyta Kasperkiewicz

Bank Pekao O/Krosno 

Nr rachunku: 85 1240 2311 1111 0010 7428 2659

IBAN: PKOP PL PW

NIP: 687-181-76-93

REGON: 367715140

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 10

38-400 Krosno 

+48 507 205 077

FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest EPOQUE Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krośnie, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno.

  • Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

+48 507 205 077

©2020 by EPOQUE Kancelaria Adwokacka. Stworzone przy pomocy Wix.com