EPOQUE 

Przełomowe podejście do prawa

 

Tradycja i innowacyjność

blank-1868502_1280.jpg.png

IUS

ET

TECHNOLOGIAE

Zdjęcie_nr_1.jpg

Judyta Kasperkiewicz

Adwokat, mediator

Jestem adwokatem od 2015 roku. Ukończyłam aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Po zdanym egzaminie adwokackim, wyjechałam za granicę. Pracowałam w zagranicznych kancelariach prawnych. Po powrocie do Polski w 2017 roku założyłam EPOQUE Kancelarię Adwokacką. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług prawnych oraz własne zainteresowania prowadzę głównie sprawy karne, sprawy z zakresu nowych technologii i własności intelektualnej (cyberprawo), prawa ochrony konsumentów oraz te dotyczące obsługi przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw prowadzących działalność kreatywną i innowacyjną. 

Jestem również mediatorem. Prowadzę szkolenia oraz występuję na konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą. Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzę blogi prawne Cyberlaw by Judyta i Angielskie Prawo dla Polaków. 

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowe skupiają się na tematyce związanej z cyberprzestępczością.

 
 
 

OBSZARY PRAKTYKI 

PRAWO KARNE

 • Pospolita przestępczość

 • Przestępczość białych kołnierzyków (White crime)

 • Cyberprzestępczość

 • Przestępstwa karno-skarbowe

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 • Postępowania lustracyjne

NOWE TECHNOLOGIE & WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Usługi płatnicze i FinTech

 • Kryptowaluty i Blockchain

 • Cyberbezpieczeństwo

 • Sztuczna inteligencja i robotyka

 • Prawo autorskie

 • Znaki towarowe

 • Wzory przemysłowe

 • Nieuczciwa konkurencja

 • Dane osobowe

OBSŁUGA 

PRZEDSIĘBIORSTW

 • Doradztwo prawne

 • Rejestracja spółek

 • Przekształcenia spółek

 • Prawo umów

 • Prawo inwestycyjne

 • Prawo nieruchomości 

POZOSTAŁE

Prawa człowieka

Prawo międzynarodowe

Prawo cudzoziemców

Prawo Polonii

Prawo antydyskryminacyjne

Mediacje i negocjacje

Szkolenia

Freelancer

PORADY PRAWNE ONLINE

IMG_4380-kopia.jpg

PRZYKŁADY WYGRANYCH / PRAWOMOCNIE

ZAKOŃCZONYCH SPRAW:

1. Sprawa dotyczyła uznania przez sąd, że lustrowany złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. 

2. Sprawa dotyczyła rejestracji znaku towarowego 'Shanghai Customs' na terytorium 27 krajów Unii Europejskiej. 

3. Uchylenie wobec cudzoziemca środka w postaci aresztu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu. 

4. Oddalenie powództwa w sprawie gospodarczej dotyczącej roszczeń wobec klienta z umowy o usługi 

5. Uniewinnienie oskarżonego o przestępstwo oszustwa komputerowego z art.287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

6. Umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo zabójstwa z art. 148 § 1 k.k.

USŁUGI PRAWNE