top of page

Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym


Od 1 września 2022 roku obowiązuje nowa ustawa z 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Co do zasady umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym nadal stanowić powinno wyjątek. Od czasu nowelizacji przepisów, sąd rodzinny ma obowiązek orzec umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym na podstawie art. 15 § 2 ww. ustawy. W tym przepisie określono przypadki, w których nieletni dopuścił się czynów karalnych określonych w Kodeksie karnym (art. 10 § 2 k.k.) tj.:

  • zamach na życie prezydenta (art. 134 k.k.),

  • zabójstwo, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, więcej niż jednej osoby, (art. 148 § 1, 2 lub 3 k.k.),

  • ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 § 1 lub 3 k.k.),

  • sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (art. 163 § 1 lub 3 k.k.),

  • zawładnięcie samolotem lub statkiem (art. 166 k.k.),

  • katastrofa w ruchu lądowym (art. 173 § 1 lub 3 k.k.),

  • zgwałcenie, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 3 lub 4 k.k.),

  • czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, ale jeśli efektem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 223 § 2 k.k.),

  • wzięcie zakładnika (art. 252 § 1 lub 2 k.k.).


Jednakże zgodnie z art. 15 § 3 ustawy istnieje możliwość, aby sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy zamiast umieszczenia w zakładzie poprawczym, jeżeli sposób i okoliczności popełnienia czynu karalnego, właściwości i warunki osobiste nieletniego, jego postawa i zachowanie uzasadniają przypuszczenie, że środek wychowawczy okaże się skuteczny lub rokuje jego resocjalizację.


UWAGA! Obecnie dolna granica wieku nieletniego, którego zachowanie narusza porządek prawny lub stanowi przejaw demoralizacji wynosi 10 lat, co oznacza, że nieletni, który nie ukończył 10 lat nie trafi do sądu.


W zakładzie poprawczym można przebywać do ukończenia 21 roku życia, ale wyjątkowo sąd może przedłużyć taki pobyt, ale nie dłużej niż do 24 roku życia.


Stan prawny na dzień: 24.03.2023 r.


Zdjęcie: pixabay.com41 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page