top of page

Status prawny gry komputerowej

computer-1845880_1280

Zgodnie z danymi statystycznymi z 2018 roku, polski rynek gier komputerowych wart jest 500 mln dolarów i jego wartość ciągle rośnie. W związku z tym zainteresowaniem grami komputerowymi pojawiają się również problemy dotyczące prawa gier komputerowych. Niestety prawo nie nadąża za zmianami, więc prawnicy opierają swoje rozważania na istniejących przepisach prawa oraz orzecznictwie polskim i zagranicznym.

Podstawowe pytanie zwykle dotyczy, tego na jakiej podstawie chroniona jest gra komputerowa, a od odpowiedzi na to pytanie zależy szereg innych dalszych wyjaśnień.

Jaki status ma gra komputerowa?

Gra komputerowa nie została zdefiniowana w żadnej z ustaw. Według przykładowo K. Litwinowicza „gra komputerowa jest rodzajem programu komputerowego, który spełnia przede wszystkim funkcję ludyczną oraz stanowi interaktywne środowisko, w którym użytkownik może wpływać na akcję w ramach określonych przez twórców reguł”. 

  1. Czy gra komputerowa to program komputerowy?

Co do zasady przyjmuje się, że przysługuje jej ochrona taka jak programom komputerowych, przy czym pojawia się problem w przypadku elementów gier komputerowych nieobjętych ochroną w tym zakresie. Ochronie powinno podlegać wszystko to co wynika z kodu źródłowego. A co z grafiką i ścieżką dzwiękową składającą się na grę komputerową?

2. Czy gra komputerowa to utwór audiowizualny?

Można wziąć pod uwagę ochronę gry komputerowej jako utworu audiowizualnego ze względu na złożoność form wyrażenia twórczości. Oznacza to, że gra komputerowa mogłaby być chroniona jak film, ale jej interaktywność sprzeciwia się temu pomysłowi. Dodatkowo w przypadku utworów audiowizualnych prawa do całości utworu przysługują producentowi i pojawia się dozwolony użytek, który może czynić ten biznes mniej opłacanym, dlatego większość ekspertów sprzeciwia się przyjęciu, że gra komputerowa stanowi utwór audiowizualny.

3. Czy gra komputerowa to utwór zbiorowy lub utwór współautorski?

Utwór zbiorowy stanowi utwór autorstwa różnych twórców, którzy ze sobą nie współpracują w trakcie tworzenia dzieła. Ostateczną koncepcję utworu tworzy wydawca dzieła, który może ale nie musi być jednym z autorów tekstów. W związku z tak brzmiącym sprecyzowaniem pojęcia utworu zbiorowego trudno przyjąć, aby gra komputerowa była utworem zbiorowym.

Natomiast sytuacja odmiennie wygląda w przypadku utworów współautorskich, które dla swego powstania wymagają współdziałania twórców, które zwykle występuje przy tworzeniu gier komputerowych. Problem pojawia się przy określeniu kto jest współtwórcą danej gry komputerowej. W tym celu należy oceniać wkład twórczy poszczególnych osób uczestniczących w pracach nad grą komputerową.

W związku z tym, bardzo istotne jest odpowiednie konstruowanie umów o gry komputerowe, tak aby postanowienia umowne jasno precyzowały prawa poszczególnych współtwórców.

Stan prawny na dzień: 8 kwietnia 2019 roku

Foto: pixabay.com

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page