top of page

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut BitMarket.pl

blockchain-3446557_1280

W dniu 8 lipca 2019 roku doszło do zamknięcia giełdy kryptowalut BitMarket. Powodem takiej decyzji była utrata płynności finansowej. Liczba pokrzywdzonych to może być nawet kilkadziesiąt tysiecy osób i miliony złotych start.

Każdy, kto utracił swoje środki w związku z tą sytuacją ma do wyboru dwie drogi postępowania – karną i cywilną. Jednakże, obecnie działania skupiają się na postępowaniu karnym (przygotowawczym) prowadzonym przez prokuraturę.

Co może zrobić pokrzywdzony przez giełdę BitMarket?

Pokrzywdzeni mogą składać “Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej (adres: ul. Dąbrowszczaków 12, 10-959 Olsztyn) lub każdej innej prokuratury (zawiadomienia zostaną przekazane zgodnie z właściwością).

Zawiadomienia należy kierować do sygnatury sprawy “PO II Ds. 44.2019”. 

W zawiadomieniu należy podać takie informacje jak:

  1. dokładny okres korzystania z giełdy BitMarket przez zawiadamiającego (od momentu rejestracji), na dowód czego można załączyć do zawiadomienia potwierdzenie rejestracji konta (email);

  2. liczba posiadanych jednostek i ich wartość na konkretny dzień, na dowód czego można załączyć potwierdzenie dokonania przelewu/przelewów na rachunek giełdy;

  3. inne wnioski np. o uznanie za pokrzywdzonego, o zawiadomieniu o terminach i miejscu czynności procesowych, o umożliwienie wzięcia udziału w końcowym zaznajomieniu się z materiałami postępowania;

Zrzut ekranu 2019-07-16 o 22.54.43

Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.


Czego dotyczy zarzut w tej sprawie?

Podejrzenie dotyczy przede wszystkim kwalifikacji prawnej z art. 286 § 1 kodeksu karnego, czyli przestępstwa oszustwa i polega na:

  1. niekorzystnym rozporządzeniem mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zawartej umowy zakupu waluty wirtualnej i przekazania tej waluty wirtualnej do portfeli zarządzających. 

Co nastąpi po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzonego?

  1. Prokuratura (lub inna właściwa prokuratura) prowadzić będzie śledztwo – gromadząc dowody i ustalając kluczowe dla sprawy informacje;

  2. Zawiadamiający nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, ale będzie mógł uzyskiwać na bieżąco informacje o postępie w sprawie;

  3. Zawiadamiający zostanie przesłuchany przez organy ścigania w związku ze złożonym zawiadomieniem;

Niestety na ten moment nie można chociażby przewidzieć, jak sprawa się potoczy. Ale zakładając, że organy ścigania ustalą osoby odpowiedzialne za tą sytuacją – po zgromadzeniu materiałów dowodowych, przedstawieniu zarzutów, skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu i przeprowadzeniu postępowania sądowego zostanie wydany wyrok skazujący/uniewinniający.

Czy osoby pokrzywdzone przez giełdę BitMarket odzyskają swoje środki ulokowane na giełdzie?

Nie można na tym etapie postępowania odpowiedzieć na to pytanie.

Aby ustalić, czy i jeśli tak, to na ile szkoda będzie mogła zostać naprawiona – organy ścigania będą musiały szczegółowo przeanalizować sytuację majątkową BitMarket i powiązanych z tą domeną spółek mających siedzibę w kraju i za granicą, co niestety będzie wymagało czasu. 

Stan na dzień: 17 lipca 2019 roku

Foto: pixabay.com

65 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page