top of page

Piractwo komputerowe: czym jest i jaka kara grozi za jego popełnienie? (art. 278 § 2 Kodeksu karnego

copyright-3197524_1280

Przestępstwo piractwa komputerowego (w rozumieniu uzyskania cudzego programu komputerowego) uregulowane zostało w art. 278 § 2 Kodeksu karnego. Piractwo  komputerowe występuje w pięciu typach:

 1. Piractwo użytkowników końcowych – instalowanie, kopiowanie, korzystanie z utworu bez licencji lub wbrew niej.

 2. Korzystanie z oprogramowania na serwerze bez licencji.

 3. Piractwo w Internecie.

 4. Sprzedaż komputera z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem –

 5. Podrabianie oprogramowania .

Ogólna charakterystyka

Piractwo komputerowe (uzyskanie cudzego programu komputerowego, art. 278 § 2 k.k.) to przestępstwo kierunkowe, umyślne, popełniane w zamiarze bezpośrednim. Ścigane z oskarżenia publicznego.

Pojęcia

W treści § 2 tego przepisu występują pojęcia, które należy wyjaśnić, aby zrozumieć istotę tego typu przestępstwa:

 1. program komputerowy – brak definicji ustawowej, ale przyjąć można, że jest to “zestaw instrukcji wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez komputer w celu osiągnięcia określonego rezultatu”. 

 2. korzyść majątkowa – według definicji z art. 115 § 4 kodeksu karnego, korzyść majątkowa to korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Korzyść majątkowa rozumiana jest szeroko, może polegać zarówno na uzyskaniu zysku (zwiększenia aktywów), jak i zmniejszeniu pasywów. W rozumieniu tego przepisu może wyrażać się poprzez nieodpłatne uzyskanie programu komputerowego w celu uniknięcia strat (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 8 lipca 2014 roku, II AKa 139/14).

Czym różni się piractwo komputerowe od kradzieży?

Ten przepis różni się od klasycznej kradzieży, gdyż nie wymaga, aby pozbawić posiadacza programu komputerowego władztwa nad nim, a wystarczy już samo uzyskanie do niego dostępu. Dochodzi zatem do popełnienia tego przestępstwa poprzez:

 1. zabór nośnika, na którym znajduje się program komputerowy,

 2. skopiowanie programu komputerowego.

Zagrożenie karą

Niezależnie od wartości programu komputerowego czyn będzie kwalifikowany jako przestępstwo. W sytuacjach wskazanych w ustawie może mieć zastosowanie przepis o przypadku mniejszej wagi.

Za piractwo komputerowe grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Prawo autorskie a piractwo komputerowe

Jeśli dodatkowo dochodzi do nieuprawnionego rozpowszechnienia programu komputerowego w postaci oryginalnej, jak i w formie opracowania, może znaleźć zastosowanie art. 116 lub 117 Pr.Aut. W tym przypadku ściganie odbywa się na wniosek.

Co warto zapamiętać?

 1. Już samo skopiowanie programu komputerowego stanowi przestępstwo;

 2. Dla jego popełnienia konieczne jest pojawienie się korzyści majątkowej, ale ta nie musi wiązać się z powiększeniem majątku, a wystarczy już samo uniknięcie strat;

 3. Przestępstwo piractwa komputerowego ścigane jest z oskarżenia publicznego.

art. 278 § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. § 3. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. § 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Stan na dzień: 11 stycznia 2019 roku

Foto: pixabay.com

1953 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page