top of page

CHARGEBACK – jak odwołać zakończoną transakcję kartą płatniczą?

american-express-89024_1280

Chargeback stanowi tzw. obciążenie zwrotne, które w Polsce stosunkowo rzadko jest wykorzystywane. Natomiast w innych rynkach płatniczych krajów zachodnich stanowi  bardzo popularne rozwiązanie.

Co do zasady, transakcje wykonane przy użyciu kart płatniczych są nieodwołane.

Jednakże, każda z organizacji płatniczych dopuszcza odwołanie transakcji w wyjątkowych sytuacjach i ustala w swoich wewnętrznych regulacjach zasady dokonywania odwołań transakcji.

Co stanowi podstawę do “chargeback”?

Podstawą zwykle jest reklamacja klienta, ale nikiedy sam bank może ją zainicjować.

Co może być podstawą wniesienia reklamacji?

Przykłady przyczyn wniesienia reklamacji:

  1. podejrzenie popełnienia oszustwa;

  2. błędy związane z autoryzacją transkacji;

  3. nieotrzymanie przez konsumenta zamówionych towarów lub usług;

  4. pomimo, że konsument otrzymał towary lub usługi, to nie były one zgodne z zamówieniem i doszło do ich zwrotu, a nie doszło do zwrotu środków;

Każdej z przyczyn przypisuje się kod, który stanowi podstawę dla prowadzonego postępowania reklamacyjnego. Poszczególne organizacje płatnicze stworzyły własne zestawienie kodów chargeback.

Jak przebiega chargeback?

  1. Posiadacz karty składa reklmację;

  2. Wydawca karty nadaje kod chergeback i kieruje reklamację do organizacji płatniczej;

  3. Organizacja płatnicza dokonuje weryfikacji reklamacji i przekazania jej agentowi rozliczeniowemu;

  4. Agent rozliczeniowy przelewa środki wystawcy karty i blokuje te środki do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

  5. Gdy postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone i nieprawidłowości zostały zweryfikowane, to agent informuje o tym organizację płatniczą, a ta wydawcę karty.

  6. Dochodzi do przekazania środków na rachunek posiadacza karty.

Jak się bronić przed chargeback?

Sprzedawca ma możliwość obrony przed uznaniem reklamacji i w terminie wyznaczonym przez umowę z centrum rozliczeniowym może przedstawić dokumenty potwierdzające jego stanowisko. Jeśli nie dokona tego w wyznaczonym terminie, to domniemywa się, że uznał roszczenie posiadacza karty.

Stan na dzień: 29 marca 2019 roku

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page