top of page

Upadłość konsumencka

Zaktualizowano: 24 paź 2020

Straciłem pracę, mam kredyt na mieszkanie, kilka chwilówek, obecna sytuacja zdrowotna nie pozwala mi na spłacanie zobowiązań. Boję się, że niedługo komornik zlicytuje mi dom, czy istnieje jakaś możliwość wyjścia z tej sytuacji? Czy mogę ogłosić upadłość? 


Czym jest upadłość konsumencka?


Upadłość konsumencka to sposób na wyjście z finansowego impasu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.


Jaki jest cel tego postępowania?


Upadłość ma dwie podstawowe funkcje: odłużeniową i windykacyjną.

Pierwsza z nich ma za zadanie umożliwienie konsumentowi umorzenia lub zwolnienia z długów.  Podstawowym warunkiem takiego zwolnienia jest jednak wykazanie, że konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem. Jeżeli zatem bezmyślnie działaliśmy podejmując kolejne zobowiązania lub ukrywaliśmy majątek przed wierzycielami nie możemy liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o upadłość.


Druga funkcja postępowanie upadłościowego to doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń i należności wierzycieli. W tym postępowaniu dochodzi bowiem do likwidacji majątku konsumenta i spłaty według planu ustalonego przez syndyka.


O przesłankach upadłości konsumenckiej


Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko konsument, wobec którego w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku nie toczyło się postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem.


Przesłanką, która pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności dłużnika, czyli jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.


W związku z nowelizacją przepisów od marca 2020 roku Sąd nie bada przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, czy zaistniała jedna z przesłanek negatywnych, które powodowały wcześniej oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości - winy i rażącego niedbalstwo dłużnika (usunięto art. 491 (4) prawa upadłościowego). W praktyce powoduje to, że dłużnicy, którzy wpadli w tzw. "spiralę zadłużenia" czy w inny sposób niedbale zarządali swoimi finansami również mogą liczyć na ogłoszenie upadłości.

Skutki upadłości konsumenckiej


Należy pamiętać o skutkach przeprowadzonego postępowania, a są nimi w szczególności:

 • majątek konsumenta staje się “masą upadłości”

 • upadły ma obowiązek współpracować z syndykiem, co wiąże się z obowiązkiem wskazywania składników majątkowych;

 • syndyk sporządza inwentaryzację majątku, sprzedaje wartościowe ruchomości (za wyjątkiem przedmiotów wyłaczonych spod egzekucji), nieruchomości

 • upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności czy środków czystości)

 • po ogłoszeniu upadłości wstrzymuje się postępowania sądowe egzekucyjne natomiast wierzytelności względem konsumenta stają się wymagalne.

Kto i kiedy może złożyc wniosek?


Dokumenty są niezbędnym elementem każdego wniosku, stanowią materiał dowodowy i są wyrazem rzetelnej postawy konsumenta tym samym zwiększając szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Do przykładowych dokumentów należy zaliczyć:

 • faktury;

 • wezwania do zapłaty;

 • umowy kredytow jak i wypowiedzenia umów

 • orzeczenia, ugody, dokumenty urzędowe

 • bazy danych z rejestrów typu: BIK, BIG, KRD, ERIF.

 • także dokumentacja medyczna;

 • dokumentacja związana z sytuacją na rynku pracy

 • sytuacja osobista- akty zgonów, dokumenty rozwodowe, orzeczenia alimentów.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł.


W razie zainteresowania ubieganiem się o upadłość konsumencką, zapraszam do kontaktu.


Stan prawny na dzień: 27 września 2020 roku

19 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page