top of page

Umowy wdrożeniowe projektów informatycznych: metodyki WATERFALL vs. AGILE

business-3167295_1280

Przy wdrożeniach projektów informatycznych można wykorzystać różne metodyki, w tym dwie metodyki wdrożeniowe najczęściej wykorzystywane. Pierwszą z nich jest metodyka WATERFALL (inaczej nazywana kaskadową czy tradycyjną), a drugą metodyka AGILE (inaczej nazywana zwinną). Czym się różnią? Którą z nich wybrać i czym się kierować przy wyborze?

METODYKA WATERFALL

Metodyka WATERFALL przewiduje następujące etapy wdrożenia projektu informatycznego (systemu informatycznego):

  1. Analiza

  2. Prace implementacyjne

  3. Testy akceptacyjne

  4. Szkolenia

  5. Utrzymanie systemu

Sednem tej metodyki jest szczegółowy plan działań ustalany już w fazie wstępnej wdrażania projektu, a każdy z zaplanowanych etapów następuje po sobie. Finansowanie zwykle dotyczy realizacji wdrożenia według szczegółowej specyfikacji wymagań i według ustalonej wcześniej ceny.

METODYKA AGILE

Metodyka AGILE stanowi coraz bardziej popularne podejście do tematyki wdrożeniowej i zyskuje stale swoich zwolenników. AGILE zakłada, że planowanie działań odbywa się etapami i z góry nie zakłada się szczegółowego planu wdrażania. Poszczególne etapy zaplanowane są zgodnie z bieżącymi efektami prac i tak też dokonuje się korekty przyjętych rozwiązań. Zwykle każde wypracowana część systemu poddana jest testom wykonywanym przez użytkowników końcowych. Finansowanie polega na rozliczaniu projektu za czas i zasoby rzeczywiście wykorzystane przy wdrożeniu projektu.

KTÓRĄ Z METODYK WYBRAĆ?

Nie ma jednego dobrego rozwiązania i wybór. Obie z tych metodyk wymagają odmiennego podejścia ze strony zleceniodawcy oraz osób zaangażowanych we wdrożenie projektu informatycznego.

Przy dokonywaniu wyboru, warto zwrócić uwagę na to, że:

  1. metodyka AGILE wymaga stałej i ścisłej współpracy osób zaangażowanych we wdrożenie projektu;

  2. metodyka AGILE wymaga podejmowania na bieżąco decyzji przez zleceniodawcę;

  3. metodyka WATERFALL zakłada wycenę wdrożenia już w fazie wstępnej (choć coraz częściej jest to złudne założenie) a przy metodyce AGILE cena stanowi zapłatę za rzeczywiście wykonaną pracę.

Stan na dzień: 24 czerwca 2019 roku

Foto: www.pixabay.com

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page