top of page

Sprawy kredytów frankowych – planowana we wrześniu uchwała SN


Na dzień 2 września 2021 roku zaplanowano posiedzenie Sądu Najwyższego podczas, którego ma zostać wydana uchwała, w której Sąd Najwyższy odpowie na następujące pytania:


1. Czy możliwe jest uzupełnienie luki powstałej w umowie po wyłączeniu z niej postanowień niedozwolonych?

2. Czy umowa kredytu hipotecznego indeksowanego może dalej obowiązywać po wyłączeniu z niej niedozwolonych postanowień umownych?

3. Czy umowa kredytu hipotecznego denominowanego może dalej obowiązywać po wyłączeniu z niej niedozwolonych postanowień umownych?

4. Czy w przypadku nieważności umowy rozliczenie stron powinno nastąpić niezależnie, czy łącznie w drodze potrącenia wzajemnych roszczeń?

5. Czy w przypadku nieważności umowy bieg terminu przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału rozpoczyna się od dnia wypłacenia kredytu?

6. Czy stronom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?


Na większość z tych pytań Sąd Najwyższy już wcześniej udzielił odpowiedzi w innych wydanych uchwałach. Nie udzielił do tej pory odpowiedzi na ostatnie pytanie.


W dniu 6 lipca 2021 roku Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w związku z zadanymi przez Sąd Apelacyjny w Warszawie pytaniami dotyczącymi prawidłowości rozliczeń między bankami a konsumentami. Sąd Najwyższy wskazując na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku III CZP 6/21 po raz kolejny potwierdził zasadność stosowania teorii dwóch kondykcji, a nie teorii salda. Wobec stanowiska Sądu Najwyższego nadal uznaje się, że kredytodawcy, jak i kredytobiorcy przysługują odrębne roszczenia niezależnie od tego, w jakim zakresie kredytobiorca jest dłużnikiem banku.

Znaczna część środowiska prawniczego przewiduje, że we wrześnie znowu może nie dojść do wydania uchwały, a w tle pozostaje spór z TSUE o obsadzenie składu Sądu Najwyższego.


Więcej o problemach prawnych frankowiczów już wkrótce.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page