top of page

PRACA ZDALNA I NOWELIZACJA PRZEPISÓW 2023

Zaktualizowano: 24 mar 2023W znowelizowanym Kodeksie pracy, który zacznie obowiązywać od 6 kwietnia 2023 roku, uregulowano pracę zdalną. Według nowych regulacji, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem jego zamieszkania, i każdorazowo jest uzgadniana z pracodawcą.


Zasady wykonywania pracy zdalnej należy określić w:

- porozumieniu pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową

- regulaminie ustalonym przez pracodawcę

- poleceniu pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

- porozumieniu zawartym między pracownikiem a pracodawcą


Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną, jeśli:

- pracownik jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego

- pracownica jest w ciąży

- pracownik wychowuje dziecko w wieku do 4. roku życia

- pracownik sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Praca zdalna okazjonalna


Dodatkowo, oprócz pracy stacjonarnej, zdalnej stałej, naprzemiennej (hybrydowej), nowe regulacje odnoszą się również do pracy zdalnej okazjonalnej określanej jest jako praca wykonywana poza stałym miejscem pracy, na wniosek pracownika i jej wymiar w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 24 dni.


Taka praca nie wymaga szczegółowego ustalania z pracodawcą zasad jej wykonywania oraz zapewnienia przez pracodawcę narzędzi pracy i wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania ich kosztów.


Stan prawny na dzień: 13.02.2023 roku


Zdjęcia: pixabay.com

9 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page