top of page

Nowe przepisy dotyczące korzystania z hulajnogi lub e-hulajnogi (2021)W dniu wczorajszym tj. 15 kwietnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Wraz z nowelizacją dojdzie do uregulowania statusu hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO), w tym deskorolek, wrotek, dwuśladów segwaye i innych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia


Hulajnogi na drodze dla rowerów lub pasu ruchu dla rowerów


Ustawodawca wprowadza obowiązek jazdy hulajnogami po drodze rowerowej lub pasem ruchu dla rowerów, gdy taki jest dostępny. Maksymalna prędkość, z jaką kierujący może się po niej poruszać to 20 km/h.


W przypadku, gdy ścieżki rowerowej nie ma, konieczne będzie skorzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.


Wyjątkowo kierujący hulajnogami będą mogli się poruszać po chodniku wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą się poruszać z prędkością większą niż 30 km/h i gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.


Niedopuszczalne będzie:

  • poruszanie się hulajnogą elektryczną więcej niż jednej osoby

  • kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

  • korzystanie podczas jazdy hulajnogą z telefonu


Wiek kierującego hulajnogą elektryczną


Nowelizowana ustawa przewiduje, że osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć na hulajnodze jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.


Postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego


Postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego powinien odbyć na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy nie ma takiego miejsca, pojazdy powinny zostać pozostawione jak najbliżej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.


Kary dla kierujących hulajnogami elektrycznymi


Dla kierujących hulajnogami przewidziano szereg kar. Za rozmowę przez telefon (trzymany przy uchu) podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za jazdę po spożyciu alkoholu od 300 do 500 zł, za niestosowanie się do warunków parkowania na chodniku 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł.


Maksymalne opłaty za usunięcie hulajnogi i jej przechowywanie


W ustawie określona została maksymalna wysokość opłat za usunięcie hulajnogi lub urządzenia transportu osobistego z drogi (123 zł) oraz za jej przechowywanie (23 zł za każdą dobę).


Nowe przepisy odnoszą się zarówno do:


  • pojazdów napędzanych elektrycznie z kierownicą, bez siedzenia i pedałów (np. hulajnogi)

  • pojazdów napędzanych elektrycznie bez siedzenia i pedałów (np. deskorolka elektryczna)

  • urządzeń lub sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. deskorolka)


Stan prawny na dzień: 16 kwietnia 2021 roku


Zdjęcie: freepik.com


11 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page