top of page

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi instytucję prawa karnego (środek probacyjny), która umożliwia zaniechanie skazania sprawcy czynu pod wskazanymi w Kodeksie postępowania karnego warunkami.


Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania


Warunkowe umorzenie postępowania możliwe jest:


1) wobec sprawcy uprzednio niekaranego za przestępstwo umyślne

oraz w razie, gdy

2) zagrożenie karą pozbawienia wolności nie przekracza 5 lat,

3) stopień winy i społecznej szkodliwości czynu nie są znaczne,

4) brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu,

5) można postawić można pozytywną prognozę kryminologiczną – ocena właściwości i warunków osobistych sprawcy.


Dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania


Warunkowe umorzenie postępowanie wiąże się z brakiem skazania sprawcy mimo, stwierdzenia jego zawinienia, społecznej szkodliwości czynu, jak i pozostałych okoliczności wskazanych w art. 53 § 1 i 2 Kodeksu karnego.


Informacje o prawomocnych warunkowych umorzeniach postępowania karnego gromadzone są w Krajowym Rejestrze Karnym.


Konsekwencje naruszenia warunków w okresie próby


Warunkowe umorzenie postępowania orzekane jest na okres próby (od 1 roku do 3 lat) i w tym czasie dochodzi do weryfikacji postawionej wcześniej pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec danego sprawcy.


Dopiero po upływie okresu próby i dodatkowych 6 miesiącach umorzenie staje się ostateczne.


W razie naruszenia warunków umorzenia, sąd we wskazanych sytuacjach podejmuje postępowanie lub w niektórych przypadkach może (faktultatywnie) podjąć takie warunkowo umorzone postępowanie.


Stan prawny na dzień: 30 sierpnia 2022 roku


Zdjęcie: www.pixabay.com

11 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page