top of page

Dyrektywa PSD2 i zmiany w dostępie do usług płatniczych

psd2-nowa-dyrektywa-unijna

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Service Directive) wchodzi w życie 14 września 2019 roku i powoduje konieczność implementacji jej przepisów w krajowej ustawie o usługach płatniczych.

Zmiany związane z wejściem w życie dyrektywy PSD2 można podzielić na dwie kategorie, czyli te odnoszące się do:

  1. zwiększonej roli podmiotów trzecich w rynku usług płatniczych, co wpłynie na rozwój branży FinTech;

  2. sposobu uzyskania dostępu do rachunku poprzez bankowość elektroniczną;

ZMIANY DLA PODMIOTÓW TRZECICH (branża FinTech) 

Po pierwsze, podmioty trzecie obok samych banków będą mogły uzyskać dostęp do rachunków ich właścicieli po dobrowolnym wyrażeniu na to zgody. Zmiana przepisów wprowadza:

  1. usługę inicjowania transakcji płatniczej (Payment Initiation Service, PIS) oraz

  2. usługę dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service, AIS)

Większośc banków już teraz udostępnia publicznie swoje API (interfejs programowania aplikacji), co spowoduje, że podmioty trzecie będą mogły przygotowywać ofertę dostosowaną do konkretnego API banku.

ZMIANY DLA KLIENTÓW BANKÓW

Po drugie, zmieniony będzie proces logowania do konta klienta banku. Wprowadzone zostanie silne uwierzytelnienie, czyli oprócz podania loginu i hasła wymagane będzie dokonanie potwierdzenia za pomocą sms-a lub aplikacji mobilnej. Z dniem 14 września 2019 roku banki wycofują wszelkie listy kodów jednorazowych.

Przy przelewach zagranicznych istotnymi są zmiany dotyczące tego, że przelewy wykonywane między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły zostać wykonane przy obciążeniu kosztami zarówno nadawcę, jak i odbiorcę. Natomiast przelewy wykonane poza obszar EOG będą obciążać kosztami wyłącznie nadawcę przelewu.

INNE ISTOTNE ZMIANY

Odpowiedzialność właściciela rachunku bankowego za nieautoryzowane transkacje zgubioną kartą, telefonem lub zegarkiem będzie organiczona do kwoty 50 euro, a do tej pory było to 150 euro.

Zostaje również skrócony czas na odpowiedź banku na reklamację z 30 dni do 14 dni, a w szczególnych okolicznościach i po wcześniejszym poinformowaniu do 35 dni (obecnie 60 dni).

Stan prawny na dzień: 10 września 2019 roku

6 wyświetleń0 komentarzy

Commentaires


bottom of page