top of page

Co należy zrobić ze znalezioną kartą płatniczą? Karta zbliżeniowa i kradzież z włamaniem


credit-card-1591492_1280

Znaleziona karta płatnicza i co dalej?

W przypadku znalezienia karty płatnicznej (np. kredytowej, debetowej, bankomatowej) na ulicy lub w innym miejscu należy pamiętać, że takiej karty nie można użyć, a należy ją przekazać do najbliższego oddziału banku widniejącego na odwrocie karty (osobiście lub przesłać na adres wskazany na karcie) albo przekazać Policji.

Trzeba pamiętać, że płatność wykonana cudzą kartą płatniczą, w tym zbliżeniową (również taka o wartości transakcji poniżej 50 zł) zawsze stanowi przestępstwo i należy liczyć z odpowiedzialnością za takie zachowanie.

Co grozi za posłużenie się cudzą kartą zbliżeniową?

Pod rozwagę Sądu Najwyższego poddano tezę stanowiącą, że przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej do wykonania transakcji bez podania do niej kodu PIN – nie dochodzi do przełamania zabezpieczeń i dlatego nie można przypisać takiemu zachowaniu kwalifikacji prawnej kradzieży z włamaniem przewidzianej w art. 278 Kodeksu karnego. Jak Sąd Najwyższy odniósł się do tego zagadnienia?

Ocena Sądu Najwyższego na przykładzie sprawy III KK 349/16  (wyrok z 22 marca 2017 roku)

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że posłużenie się cudzą kartą zbliżeniową stanowi przestępstwo kradzieży z włamaniem i  wyjaśnił, że „istotą włamania jest nie tyle fizyczne uszkodzenie, tudzież zniszczenie przeszkody chroniącej dostęp do rzeczy, lecz przejawienie zachowania polegającego na nieposzanowaniu wyrażonej przez dysponenta rzeczy woli zabezpieczenia jej przed innymi osobami” i wskazał, iż „w judykaturze pojawiają się stanowiska, zgodnie z którymi jako kradzież z włamaniem należy traktować zachowania polegające na otwarciu drzwi oryginalnym kluczem wbrew woli osoby uprawnionej do dysponowania pomieszczeniem z zamiarem dokonania w ten sposób kradzieży z włamaniem”.

Sąd Najwyższy potwierdził, że kod PIN stanowi istotne zabezpieczenie dostępu do środków zgromadzonych przez właściciela karty płatniczej, ale jest to dodatkowe zabezpieczenie a podstawowym jest sama konstrukcja karty, w tym karty zbliżeniowej.

Przybliżenie karty płatniczej do terminalu powoduje, że uzyskuje się dostęp do rachunku bankowego właściciela karty, więc dochodzi do przełamania bariery elektronicznej w systemie bankowej płatności bezgotówkowej. Karta traktowana jest tutaj jak klucz.

Czy posłużenie się cudzą kartą płatniczą za zgodą jej właściciela stanowi przestępstwo?

Nie, takie zachowanie podjęte za zgodą lub na prośbę właściciela karty (np. członka rodziny, osoby starszej) nie stanowi przestępstwa. Jednakże, ten kto posługuje się cudzą kartą za zgodą jej właściciela musi się liczyć z koniecznością wyjaśnienia w razie potrzeby okoliczności zaistnienienia takiej sytuacji.

Dodatkowo, gdy dojdzie do kradzieży środków (np. skimming bankomatowy) w sytuacji posługiwania się kartą przez osobę inną niż jej właścicel, to ten powinien się liczyć z odmową zwrotu utraconych środków i wyłączeniem ochrony ubezpieczeniowej.

Stan na dzień: 31 stycznia 2019 roku

Foto: pixabay.com

66 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page