top of page
Dangerous Hooded Hacker Breaks into Gove
hacking-3112539_1280.png
work-731198_1280.jpg

Cyberprzestępczość

Cyberbezpieczeństwo

Projekty IT

Dangerous Hooded Hacker Breaks into Gove

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Cyberprzestrzeń stanowi jedno z wyzwań, jakie stawia współczesny cyfrowy świat przed wszystkimi. 

Przestępstwa w cyberprzestrzeni można podzielić na cztery kategorie:

  1. Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych i systemów.

  2. Przestępstwa komputerowe (fałszerstwa i oszustwa komputerowe).

  3. Przestępstwa ze względu na charakter zawartych informacji (czyny związane z bezprawnym i umyślnym produkowaniem, oferowaniem, udostępnianiem, pozyskiwaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej za pomocą systemu informatycznego).

  4. Przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych. 

work-731198_1280.jpg

PROJEKTY IT

-      doradztwo w dziedzinie zarządzania projektami IT dla dostawców rozwiązań informatycznych i dla odbiorców z branży e-commerce; 
-      analiza i wsparcie prawne w zakresie umów wdrożeniowych, w tym metodykach Agile lub Waterfall, jak i umów przedwdrożeniowych; 
-      sprawdzenie i sporządzenie umów serwisowych i utrzymania oraz umów hostingowych; 
-      sprawdzenie i sporządzenie umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania i innych elementów systemu; 
-      sprawdzenie i sporządzenie umów licencyjnych (w tym pudełkowych, open source, stanowiskowych, oprogramowanie w chmurze) oraz umów sublicencyjnych; 
-      doradztwo w zakresie funkcjonowania i ochrony baz danych;
-      doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej; 
-      doradztwo w zakresie sporów wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania danych zawartych w systemach informatycznych; 
-      wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi funkcjonowania nowych technologii; 
-      prowadzenie szkoleń i warsztatów;

hacking-3112539_1280.png

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Kancelaria EPOQUE oferuje usługi prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmujące:

 

  • Doradztwo prawno–biznesowe oraz w zakresie dyrektywy NIS i rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC)

  • Audyt prawno-techniczny przy wsparciu podmiotów współpracujących

  • Opracowania i publikacje na temat cyberbezpieczeństwa 

  • Współpraca z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami specjalizującymi się w zakresie cyberbezpieczeństwa 

  • Sporządzanie projektów umów IT 

  • Szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa 

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w zakresie prawa cyberbezpieczeństwa, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

bottom of page