top of page

PRAWO DLA BIZNESU

spotkanie biznesowe
Insurance Agent
Ręce na klawiaturze komputera

Obsługa przedsiębiorstw

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek przez S24

spotkanie biznesowe

REJESTRACJA SPÓŁEK

Kancelaria EPOQUE zapewnia kompleksowe doradztwo i obsługę procesu zakładania i rejestracji spółek, w tym za pośrednictwem systemu s24. Wspomaga w wyborze optymalnego rodzaju spółki, a następnie wyręcza krok po kroku przy wszystkich czynnościach niezbędnych do założenia i rejestracji wybranej spółki. Kancelaria EPOQUE współpracuje z kancelariami notarialnymi, biurami księgowymi i kancelariami doradców podatkowych. 

 

Kancelaria EPOQUE świadczy usługi w zakresie rejestracji w KRS i wszystkich urzędach spółek prawa cywilnego i prawa handlowego:

 • spółki cywilne;

 • spółki jawne;

 • spółki partnerskie;

 • spółki komandytowe (w tym spółki komandytowe z udziałem spółki z o.o.);

 • spółki komandytowo-akcyjne;

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym jako wspólnika spółki komandytowej);

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie s24 (rejestracja w KRS w ciągu 24h, bez udziału notariusza i ponoszenia kosztów notarialnych, z pełną reprezentacją adwokata lub radcy prawnego w elektronicznym postępowaniu rejestrowym);

 • spółki akcyjne.

Kancelaria EPOQUE zajmuje się rejestracją spółek, jak i ich przekształceniem z innej spółki albo działalności gospodarczej.

Na podstawie udzielonych przez Klienta pełnomocnictw Kancelaria EPOQUE zajmuje się wszystkimi formalnościami niezbędnymi do założenia spółki, w tym:

 • opracowaniem indywidualnie uzgadnianych umów i statutów spółek;

 • powoływaniem pierwszych organów spółek;

 • zapewnieniem obsługi notarialnej;

 • sprawdzeniem unikalności planowanej nazwy spółki (pod kątem wymogów prawa firmowego, ochrony konkurencji oraz praw ochronnych na znaki towarowe);

 • sporządzaniem dokumentacji na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Skarbowym i w ZUS;

 • reprezentacją w postępowaniu przed sądem rejestrowym i urzędami (także przy rejestracji spółki z o.o. przez Internet w trybie S24);

 • rejestracją podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE;

 • sporządzaniem tytułów prawnych do lokali spółek (umowy najmu, dzierżawy);

 • optymalizacją podatkową oraz ZUS.

Dzięki temu mogą Państwo skupić się na sprawach biznesowych, a nie na formalnościach.

Kancelaria EPOQUE świadczy również inne usługi dla zakładanych czy przekształcanych spółek, w tym m.in.:

 • opracowanie dokumentacji optymalnego zatrudnienia członków zarządu (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, powołania w drodze uchwały wspólników);

 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i ZUS

 • stałą obsługę prawną spółki (zapewniającą stały dostęp do prawnika);

 • usługi w zakresie przekształcania, podziału i łączenia spółek;

 • opracowywanie zmian umów spółek oraz rejestrację zmian w KRS;

 • sporządzanie dokumentacji zgromadzeń wspólników i organów spółek;

 • usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie i znaki towarowe, ochrona nazwy).

Wszystkie formalności i uzgodnienia związane z zakładaniem spółki sfinalizować można drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową.

Zalety spółki z o.o.:

 • Elastyczność;

 • Ograniczona odpowiedzialność;

 • Pełna księgowość i przejrzystość w finansach;

Ręce na klawiaturze komputera

SPÓŁKA Z O.O. PRZEZ INTERNET 

Rejestracja spółki bez wychodzenia z domu 

Już od 2012 roku przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 2015 roku w formie spółki jawnej oraz spółki komandytowej, mogą ją założyć bez wychodzenia z domu. 

Zalety rejestracji spółki poprzez system s24: 

 • krótszy czas rejestracji;

 • mniejsze koszty.

Nie ponoszą więc dodatkowych opłat związanych z taksą notarialną, a sam koszt założenia takiej spółki spada z 600 zł do 350 zł. 

Założenie spółki przez Internet wymaga rejestracji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Musisz się jednak liczyć z tym, że system ten jest prosty, nie przewiduje skomplikowanych i dodatkowych zapisów w umowie spółki. Swoboda ustalania treści umowy jest zatem ograniczona, wybiera się jedynie między wariantami uregulowań i tak w spółce s24 wkłady mogą być jedynie pieniężne, brak jest możliwości przyznania wspólnikowi szczególnych korzyści, uprawnień, czy nałożenia innych nakładów na rzecz spółki, z kolei zbycie oraz zastawienie udziałów zależne jest jedynie od wyrażenia zgody spółki, bądź jej braku, a do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie lub w przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Konieczny profil zaufany 

Jeżeli więc chcesz założyć którąś z wyżej wskazanych spółek przez Internet, w pierwszej kolejności musisz założyć profil zaufany na EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Należy zalogować się na ePUAP – konto zakładasz od ręki. Z kolei profil zaufany możesz założyć poprzez np. potwierdzenie w punkcie potwierdzającym (np. w Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym) – korzystasz więc z niego zaraz po potwierdzeniu profilu lub przy pomocy banku – nie musisz udawać się do punktów potwierdzających. Dzięki posiadaniu profilu zaufanego, będziesz mógł podpisywać elektronicznie dokumenty, tj. umowę spółki, listy wspólników, oświadczenia, czy inne pisma wymagane dla każdej spółki. Każdy wspólnik, osoba wchodząca w skład zarządu, czy prokurent musi posiadać takowy podpis.

W zakresie założenia spółki s24 musisz więc liczyć się z następującymi kwestiami:

 1. Posiadaniem profilu zaufanego – dla każdego wspólnika, członka zarządu, prokurenta;

 2. Rejestracją w systemie eKRS;

 3. Przygotowaniem niezbędnych danych do rejestracji spółki – nazwa, forma prawna, adres spółki, listę wspólników, członków zarządu, rady nadzorczej, przedmiot działalności, powołanie prokurenta – a więc wszystkie kwestie związane z profilem i model Twojej działalności;

 4. Uiszczeniem opłaty od rejestracji spółki w wysokości 350 zł (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Po podpisaniu, opłaceniu i wysłaniu wniosku w systemie s24 – odpowiedź Sądu pojawia się w ciągu 24h.

Kancelaria EPOQUE posiada bogate doświadczenie w zakładaniu spółek tradycyjnych jak i przez Internet. Wykorzystując tryb s24 wspomaga Klientów w przejściu przez proces wyboru wariantów umowy oraz doborem prawidłowego i wymaganego przepisami prawa wzorca umowy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w rejestracji spółek, zapraszam do kontaktu z Kancelarią EPOQUE. 

bottom of page